Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

1 Ebrill – 28 Hydref 2018

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol

Cwrdd â'r gwenyn

Beth yw gwenynfa?

Mae gwenynfa yn le ble cedwir cychod gwenyn.

Lleolir ein gwenynfa 150 medr o’n canolfan ymwelwyr yng nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant bodnant-welshfood.co.uk

I weld lluniau diweddar o’n gwenynfa, ewch i: facebook

Ymweliadau Cwrdd â’r Gwenyn

  • Gallwch Gwrdd â’r Gwenyn ystod fis Ebrill i fis Medi, yn dibynnu ar y tywydd.
  • Ffoniwch ein canolfan ymwelwyr ar fore’r diwrnod y byddwch yn dymuno ymweld â’r wenynfa i osgoi siomedigaeth.
  • Bydd angen gwisgo dillad amddiffynol, peidiwch ag anghofio eich camera! Darperir gwisg a menig diogelwch, dewch â’ch esgidiau glaw eich hun os oes gennych rai.
  • Cynigir yr ymweliadau i grwpiau o rhwng 2 a 8 o bobl ar y mwyaf er mwyn i chi fwynhau buddion llawn y profiad.
  • Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau mwy trwy drefniant. Mae disgownt ar gael am archebion grŵp, ffoniwch ni i drafod os gwelwch yn dda.
  • Bydd yr ymweliadau'n para tua un awr, ond caniatewch amser ychwanegol i wisgo'r dillad amddiffynnol
  • Croesawir plant dros 8 oed, gall plant iau weld yr ymweliad yn fyw ar ein gwenyn-gamera. Rhaid i bob plentyn dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
  • Rhowch wybod i ni ymlaen llawn os oes gennych anhawster symudedd, nid yw’r ymweliadau'n addas i gadeiriau olwyn.
  • Yn anffodus, ni ellir caniatáu i unrhyw un y gwyddys ei fod yn alergaidd i bigiadau gwenyn ymweld â'r wenynfa.