Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Canolfan Ymwelwyr

Mae ein canolfan ymwelwyr rhygweithiol a’n gwenynfa wedi’u lleol o fewn Canolfan Bwyd Bodnant yng nghanol Dyffryn Conwy yn rhanbarth hardd Gogledd Cymru, ardal sydd â chyfoeth o dreftadaeth cadw gwenyn.Yma, gallwch chi weld gwenyn wrth eu gwaith, os bydd y tywydd yn caniatáu, gwylio chychod a gwenyn gan ddefnyddio ein gwê-gamera, prynu mêl, nwyddau’r cwch gwenyn ac eitemau eraill sy’n gysylltiedig â gwenyn o’n siop; archebu cyrsiau a digwyddiadau.

Digwyddiadau

Seed Fair with lots of stalls selling seeds, plants and more. Local honey, beeswax products and Solitary Bees' houses. Lots of advice from knowledgeable stallholders. Information on local Beekeeping Courses.

More information

Join us for two days of Easter fun!

We'll be having our Easter egg hunt, local food producers & crafters, Easter crafts the Bodnant BBQ & local beers, face painting, live music & more details to be announced.

Saturday 31st March
Location
: Bodnant Welsh Food Furnace Farm, Tal-y-Cafn, LL28 5RP Conwy

FREE Punch & Judy display from 12pm - 12.45pm & 1pm- 1.45pm with Magic Light Productions
We'll be joined by:
Pendragon Drinks
Candle making with Bees Wales
Magic Garden Event Face Painting
Local jewellery maker Gloyn Byw Handmade Jewellery
Members from North Wales Pottery doing demos
Enjoy a fabulous cuppa with Morgan's Brew Tea Company
Gluten free cake bakers Cariad Bakery
Demos & food from The Spanish Hamper
The Mushroom Garden / Yr Ardd Fadarch
Try & buy some wonderful Jaspels Craft Cider - Anglesey (Sunday only)
Amazing Glitter Tattoos
Eleni Marjot from North Wales Potters

Music by
Saturday from 1pm Kiani Marie - Musician
Sunday from 1pm Reggae Knights

more information - Facebook

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Rhowch gyfle i wenyn

Pan fyddwch yn ymuno â chynllun Chynorthwyo Cwch Gwenyn, gallwch ddewis y cwch gwenyn y dymunwch ei gefnogi.

Eirlys, Willow, Hafwen neu Heather.

Mae gan bob cwch ei hanes a’i gymeriad ei hun, fel y gwnewch ddarganfod yn ystod y misoedd nesaf.

Darllenwch mwy


Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Darllenwch mwy

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi’i staffio gan wirfoddolwyr, felly rydym yn eich cynghori i ffonio ymlaen llaw i osgoi siomedigaethau, yn enwedig os ydych chi’n dymuno ymweld â’r cychod gwenyn.

01492 651106 [email protected]

1 Ionawr – 31 Mawrth 2018

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

1 Ebrill – 28 Hydref 2018

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol