Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Canolfan Ymwelwyr

Mae ein canolfan ymwelwyr rhygweithiol a’n gwenynfa wedi’u lleol o fewn Canolfan Bwyd Bodnant yng nghanol Dyffryn Conwy yn rhanbarth hardd Gogledd Cymru, ardal sydd â chyfoeth o dreftadaeth cadw gwenyn.

Yma, gallwch chi ymweld â chychod gwenyn arddangos yn ein gwenynfa i weld gwenyn a gwenynwyr wrth eu gwaith os bydd tywydd yn caniatáu (Ebrill – Medi), gwylio cychod gwenyn a gwenyn trwy gyfrwng ein gwe-gamera, dysgu rhagor am wenyn a chadw gwenyn, prynu mêl, nwyddau cwch gwenyn ac eitemau cysylltiedig â gwenyn o’n siopau; archebu llyfrau a digwyddiadau.

Do your bees have sufficient stores to survive winter? Was your colony weakened last year? It is not too late to feed fondant.
The very mild autumn has meant that the bees have been much more active than might otherwise have been the case. This has resulted in them using more of their stores - partly offset by the longer foraging period. Also, it means that the queen may well have been laying with the result that there have been more bees to feed. Again, offset to some extent by the fact that the bees were still bringing in pollen.

Colonies may now have little left in the way of stores. Beekeepers were alerted to this fact in late autumn. Hefting the hive should give some indication but feeding with fondant is highly recommended. Liquid feed really shouldn't be given 'till March at the earliest.

That is where Apifonda can help. If you are concerned about the stores in any of your hives, particularly in the weaker colonies, feeding them now will help those colonies.

If you feed fondant remember the importance of removing the queen excluder! Bees will not come through the queen excluder when they are in a cluster around their queen. If the excluder is left in place, a colony may starve even though there is fondant available.

The National Beekeeping Centre Wales stocks Apifonda. Boxes of 5 Apifonda 2.5 kg packs are available at the Visitor Centre for £24.00 or individual 2.5kg packs for £5.00 with an exclusive 10% discount for members of Conwy Beekeepers and NBCW Members and our Volunteers. Visit the Centre or pre-order by telephone or email and then collect and pay at the Centre.

NBCW Visitor Centre, Bodnant Welsh Food Centre, Tal-y-Cafn, Conwy, LL28 5RP
Visitor Centre Open:
Tuesday & Wednesday 13:00 – 16:00
Thursday - Saturday 10:00 – 16:00
Sunday 11:00 – 16:00
Telephone: 01492 651106
Email: [email protected]

Hydref / Gaeaf

Dydd Mawrth ac Dydd Mercher
13:00 - 16:00
Dydd Iau - Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£40 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

mabwysiadu cwch gwenyn

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol