Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Canolfan Ymwelwyr

Mae ein canolfan ymwelwyr rhygweithiol a’n gwenynfa wedi’u lleol o fewn Canolfan Bwyd Bodnant yng nghanol Dyffryn Conwy yn rhanbarth hardd Gogledd Cymru, ardal sydd â chyfoeth o dreftadaeth cadw gwenyn.

Yma, gallwch chi ymweld â chychod gwenyn arddangos yn ein gwenynfa i weld gwenyn a gwenynwyr wrth eu gwaith os bydd tywydd yn caniatáu (Ebrill – Medi), gwylio cychod gwenyn a gwenyn trwy gyfrwng ein gwe-gamera, dysgu rhagor am wenyn a chadw gwenyn, prynu mêl, nwyddau cwch gwenyn ac eitemau cysylltiedig â gwenyn o’n siopau; archebu llyfrau a digwyddiadau.

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Rhowch gyfle i wenyn

Pan fyddwch yn ymuno â chynllun Chynorthwyo Cwch Gwenyn, gallwch ddewis y cwch gwenyn y dymunwch ei gefnogi.

Eirlys, Willow, Hafwen neu Heather.

Mae gan bob cwch ei hanes a’i gymeriad ei hun, fel y gwnewch ddarganfod yn ystod y misoedd nesaf.

Darllenwch mwy

Hydref / Gaeaf

Dydd Mawrth ac Dydd Mercher
13:00 - 16:00
Dydd Iau - Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£40 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol