Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Cysylltu â ni

Ysgrifennwch atom yn

Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru
River View
Ty’n y Groes
Conwy, LL32 8SS

E-bost neu ein ffonio

Ebost: info@beeswales.co.uk

Ffôn: 07711 576722