Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Cyfeillion y Gwenyn

Ymunwch - Dewch yn aelod heddiw!

Trwy ddod yn aelod, byddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’n gwaith yn CGCGC. Byddwch yn ein helpu i warchod gwenyn a’u cynefinoedd trwy wella ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisïau sy’n cynorthwyo pryfed peillio.

Manteision:

 • Tanysgrifiad i’n cylchlythyr chwarterol
 • Disgownt o 10% ar brisiau cyrsiau CGCGC
 • ‘Digwyddiadau’ rheolaidd ynghylch digwyddiadau a sgyrsiau am gadwraeth yng Ngogledd Cymru.

Rydym yn cynnig sawl math o aelodau

Aelodaeth Unigol i Oedolion £2 y mis neu £24 y flwyddyn

Aelodaeth i Ddau Oedolyn £2.50 y mis neu £30 y flwyddynl

Aelodaeth Deuluol £3 y mis neu £36 y flwyddyn

Holl fuddion aelodaeth safonol ynghyd â:

 • Dwy anrheg i blant.

Grwpiau Cymunedol: £50 flwyddyn

Holl fuddion aelodaeth safonol ynghyd â:

 • Chyfleoedd i aelodau wirfoddoli.

Aelodaeth oes £500

Holl fuddion aelodaeth safonol ynghyd â:

 • Dim angen adnewyddu eich aelodaeth!
 • Anrheg ar ben-blwydd eich tanysgrifiad.

Aelodaeth gorfforaethol

Dan 100 o weithwyr £250 y flwyddyn

Dros 100 o weithwyr £500 y flwyddyn

Manteision:

 • Defnydd o ddatganiad noddi a'r logo mewn gohebiaeth gorfforaethol
 • Cydnabyddiaeth o gymorth ar wefan CGCGC a’r Ganolfan Ymwelwyr
 • Sawl copi o’n cylchlythyr blynyddol.
 • Defnydd o ddelweddau detholedig o’n llyfrgell luniau.
 • Tystysgrif aelodaeth.
 • Disgownt o 10% ar brisiau cyrsiau i bob aelod neu weithiwr.
 • Hysbysiadau e-bost ‘Digwyddiadau’ rheolaidd ynghylch digwyddiadau a sgyrsiau am gadwraeth yng Ngogledd Cymru.
 • Cyfleoedd i staff wirfoddoli.

Bydd arnoch angen cyfrif PayPal neu gerdyn debyd / credyd i ddefnyddio’r nodwedd hon. Os nad oes gennych gyfrif, gallwch greu cyfrif trwy ddilyn y cyfarwyddiadau.

Bydd aelodaeth yn parhau yn awtomatig ar ddiwedd y flwyddyn oni bai eich bod yn canslo'ch taliad PayPal.

Fel arall, gallwch lwytho’r ffurflen Aelodaeth PDF i lawr a’i dychwelyd atom fel atodiad e-bost neu trwy’r post. ffurflen aelodaeth

I brynu aelodaeth fel anrheg i ffrind neu aelod o’ch teulu, nodwch fanylion y buddiolwr yn yr adran 'Note to Sender' ar y dudalen PayPal cyn gorffen talu. Fel arfer e-bostiwch fanylion y buddiolwr at membership@beeswales.co.uk.

Dewisiadau Tanysgrifio