Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi wedi bod eisiau dysgu am wenyn mêl erioed a sut mae gwenynwyr yn gweithio gyda nhw, yna efallai mai cwrs Blasu undydd fydd yr union beth sydd ei angen. Os ydych yn awyddus i gael gwenyn ar ryw adeg, yna nod y cwrs penwythnos deuddydd yw eich rhoi ar ben ffordd. Rydym yn dechrau o'r dybiaeth bod aelodau'r cwrs yn ddechreuwyr llwyr.

Gyda’r ddau gwrs, mae cymysgedd o gyfarwyddiadau yn yr ystafell ddosbarth a gwaith gwenynfa gyda’r gwenyn. Byddwch dan arweiniad gwenynwyr profiadol a byddwch yn cael siwtiau gwenyn amddiffynnol ar gyfer gwaith gwenynfa.

Cyrsiau Cadw Gwenyn 2024

Diwrnodau Blasu Cadw Gwenyn
Ffi'r Cwrs yw £60 pp

Cyflwyniad Penwythnos i Gyrsiau Cadw Gwenyn
Ffi'r Cwrs yw £145 pp

Rydyn ni'n treulio'r boreau yn y dosbarth a'r prynhawniau allan yn y wenynfa gyda'r gwenyn. Ar gyfer y sesiynau gwenynfa mae'r dosbarth yn gwahanu fel y gallwn gael grwpiau bach o ddim mwy na phump o amgylch y cychod gwenyn. Rydym yn darparu siwtiau gwenyn hyd llawn gyda gorchudd ar gyfer y sesiynau gwenynfa.


I gofrestru diddordeb mewn mynychu, e-bostiwch info@beeswales.co.uk a gadewch i ni wybod y dyddiad(au) rydych chi'n eu hystyried a nifer y lleoedd.


Lleoliad y cwrs
Cynhelir ein cyrsiau yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn, ychydig oddi ar ffordd gyflym yr A55 a phum milltir i’r dwyrain o Fangor. Mae’n lleoliad gwledig hyfryd gyda golygfeydd i fryniau’r Carneddau a heb fod ymhell o’r môr ym mhen gogleddol y Fenai. Mae'r cyfleusterau'n ardderchog gyda darlithoedd yn cael eu cynnal yn Adeilad Menterra - ysgubor wedi'i drawsnewid a gyda gwenynfa ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd.


Diolch i chi am eich goddefgarwch a'ch cefnogaeth.
Y Tîm Cyrsiau.

Cyflwyniad Penwythnos i Gyrsiau Cadw Gwenyn 2024

Lleoliad: Bangor University’s Henfaes Research Centre
Dyddiadau: 7 & 8 Medi 2024
Amser: 9.30am- 5pm
Pris: £ 145 pp

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn. Yn gynwysedig ym mhris y cwrs mae te, coffi a bisgedi, defnyddiau a'r defnydd o ddillad gwarchod tra yn y wenynfa. Gofynnir i chi ddod â'ch cinio eich hun

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Cyrsiau Diwrnod Blasu Gwenyn Gwenyn 2024

Lleoliad: Bangor University’s Henfaes Research Centre
Dyddiadau: 22 Mehefin 2024
Amser: 9.30am - 4.30pm
Pris: £ 60 pp

Manylion

Mae'r diwrnodau hyn yn ddelfrydol i’r sawl sydd â diddordeb mewn gwenyn ac sy’n cychwyn cadw gwenyn ond sy’n ansicr ynghylch ymroddi i gwrs llawn. Maent hefyd yn addas fel anrheg profiad anghyffredin!

Bydd y sesiwn yn cychwyn yn y bore â chyflwyniad i fyd diddorol Gwenyn a chadw gwenyn. Yn y prynhawn, byddwch yn cael sesiwn ymarferol mewn gwenynfa ac yn cael cipolwg manwl ar ein Gwenyn, dan arweiniad un o’n gwenynwyr profiadol.

Byddwn yn trafod gwahanol fathau o wenyn, mathau o gychod gwenyn, diogelwch personol, sut i drin a thrafod gwenyn, iechyd gwenyn, gwahanol fathau o fêl, a sut i ddelio â'r cynhaeaf mêl.

Byddwch yn cael gwisg a menig trin gwenyn gennym i’w gwisgo yn ystod sesiwn y prynhawn gyda’r gwenyn. Mae’r gost yn £60 y pen yn cynnwys te / coffi trwy gydol y diwrnod.

Dewch â’ch welingtons a’ch cinio.