Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi'n ddechreuwr ac eisiau dysgu cadw gwenyn, adeiladu cwch gwenyn neu ddod yn agos at wenyn am y tro cyntaf, mae gennym ni gwrs i chi.

Mae ein cyrsiau i gyd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn, ychydig oddi ar wibffordd yr A55 a phum milltir i'r dwyrain o Fangor. Mae'n lleoliad gwledig hyfryd gyda golygfeydd i fryniau Carneddau ac nid nepell o'r môr ym mhen gogleddol Culfor Menai.

Mae'r cyfleusterau'n ardderchog gyda darlithoedd yn cael eu cynnal mewn ysgubor wedi'i haddasu a chyda gwenynfa ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd.

Os ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu am wenyn mêl a sut mae gwenynwyr yn gweithio gyda nhw, yna efallai mai cwrs blasu undydd yw'r union beth sydd ei angen. Os ydych chi'n bwriadu cael gwenyn ar ryw adeg, yna mae'r cwrs penwythnos deuddydd wedi'i anelu at eich rhoi ar ben ffordd. Gyda'r ddau gwrs, mae yna gymysgedd o gyfarwyddyd ystafell ddarlithio a gwaith gwenynfa gyda'r gwenyn. Byddwch o dan arweiniad gwenynwyr profiadol ac yn cael siwtiau gwenyn amddiffynnol a menig ar gyfer y gwaith gwenynfa.

Rydym wedi gosod dyddiadau dros dro ar gyfer cyrsiau y flwyddyn nesaf yn 2021. Rydym yn annog y rhai a hoffai ymuno â ni am gwrs i gysylltu â ni ar [email protected] ac i nodi dyddiad (au) a pha gwrs sydd o ddiddordeb .

Nid ydym yn cymryd archebion ar hyn o bryd ond byddwn yn pensil pawb sy'n mynegi diddordeb. Pan fyddwn yn gallu bod yn fwy sicr ynghylch y dyddiadau, byddwn yn sefydlu'r cyfleuster archebu ar-lein, ond mae'n annhebygol y bydd hyn nes ein bod yn y Flwyddyn Newydd y ffordd yr ymddengys bod pethau'n mynd. Cynghorir pawb sy'n mynegi diddordeb.

Cyflwyniad Penwythnos i Gyrsiau Cadw Gwenyn 2021

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiadau: Mai 1af & 2il
Amser: 9.30am- 5pm
Pris: £ 145 pp

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Cyflwyniad Penwythnos i Gyrsiau Cadw Gwenyn 2021

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiadau: Mai 15fed & 16eg
Amser: 9.30am- 5pm
Pris: £ 145 pp

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Cyflwyniad Penwythnos i Gyrsiau Cadw Gwenyn 2021

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiadau: Mehefin 5ed & 6ed.
Amser: 9.30am- 5pm
Pris: £ 145 pp

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Cyrsiau Diwrnod Blasu Gwenyn Gwenyn 2021

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiadau: Mai 22ain a Mehefin 19eg a Gorffennaf 3ydd.
Amser: 9.30am - 4.30pm
Pris: £ 60 pp

Manylion

Mae'r diwrnodau hyn yn ddelfrydol i’r sawl sydd â diddordeb mewn gwenyn ac sy’n cychwyn cadw gwenyn ond sy’n ansicr ynghylch ymroddi i gwrs llawn. Maent hefyd yn addas fel anrheg profiad anghyffredin!

Bydd y sesiwn yn cychwyn yn y bore â chyflwyniad i fyd diddorol Gwenyn a chadw gwenyn. Yn y prynhawn, byddwch yn cael sesiwn ymarferol mewn gwenynfa ac yn cael cipolwg manwl ar ein Gwenyn, dan arweiniad un o’n gwenynwyr profiadol.

Byddwn yn trafod gwahanol fathau o wenyn, mathau o gychod gwenyn, diogelwch personol, sut i drin a thrafod gwenyn, iechyd gwenyn, gwahanol fathau o fêl, a sut i ddelio â'r cynhaeaf mêl.

Byddwch yn cael gwisg a menig trin gwenyn gennym i’w gwisgo yn ystod sesiwn y prynhawn gyda’r gwenyn. Mae’r gost yn £60 y pen yn cynnwys te / coffi trwy gydol y diwrnod.

Dewch â’ch welingtons a’ch cinio.

Lleoliad

O Fangor

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde (cyntaf), yna i’r chwith (cyn y danffordd).
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.

O Gonwy

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde, yna i’r dde eto (trwy'r danffordd), yna'r i'r dde eto yn syth
 • ar ôl y danffordd.
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.
 1. Cyfarwyddiadau i Henfaes (PDF)

Os ydych chi’n bwriadu teithio o bell i’n cyrsiau cadw gwenyn, mae’r gwestai a’r llety gwely a brecwast isod yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau sy’n addas i chwaeth a chyllideb y rhan fwyaf o bobl. Hyd yn oes os byddwch chi’n mynychu cwrs undydd, beth am fwynhau penwythnos neu wyliau byr? Rydym yn un o rannau pryferthaf y wlad, ac mae tref glan môr Fictoraidd Llandudno a thref gaerog Conwy a’i chastell godidog gerllaw, mae Gerddi Bodnant a Chanolfan Bwyd Cymru ar garreg ein dwrs yn llythrennol, ac mae mynyddoedd a llynoedd Parc Cenedlaethol Eryri yn agos iawn atom ni.

Furnace Farmhouse Ffemdy Ffwrnais:

Lleolir y llety gwely a brecwast ffermdy yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, lleoliad ein Canolfan Cadw Gwenyn, ac mae’n cynnig 6 ystafell brydferth i westeion, ac mae bob un yn cynnwys golygfeydd trawiadol dros Aber Conwy. Mae’r llety yn goeth ac yn cynnwys dodrefn steilus, goleuadau gwaith haearn a ffabrigau a wnaed â llaw yng Nghymru; mae’n cynnig cyfle tawel i orffwys wedi diwrnod caled o ddysgu. www.bodnant-welshfood.co.uk/accommodation Rhif ffôn: 01492 651100

The Groes Inn
Tafarn y Groes: Mae Tafarn y Groes yn dafarn Brydeinig draddodiadol a leolir ychydig i lawr y lôn o’n canolfan. Mae’n westy a bwyty annibynnol sydd â digonedd o awyrgylch gwledig. Mae ein gwesty yn gwylio dros Aber ysgubol Conwy, ac rydym wedi’n bendithio â golygfeydd trawiadol, bwyd arobryn, bar llawn dewisiadau ac 14 ystafell wely hardd. Heb son am agosrwydd a chynhesrwydd tafarn leol! www.groesinn.com Rhif ffôn 01492 650545 www.groesinn.com
Travelodge Hotel, Bangor
Gwesty Travelodge, Bangor: Mae’r gwesty hwn ym Mangor wedi’i leoli’n hwylus yn agos at dref brifysgol fywiog Bangor ac yn agos at lefydd gwych i fynd i gerdded ym Mharc Cenedlaethol trawiadol Eryri. Mae traethau prydferth Ynys Môn gerllaw hefyd. www.travelodge.co.uk/Bangor Ffôn: 08719 846061
The Castle Hotel, Conwy
Gwesty’r Castell, Conwy: Mae’r gwesty poblogaidd hwn yng Nghymru yn cynnig llety wedi’i gynllunio’n unigol. Mae gan y gwesty 27 ystafell wely ac mae’n cydymffurfio â safonau Plasty Trefol 4 Seren yr AA a Chroeso Cymru, ac mae’n teimlo fel gwesty ‘boutique’. Ychwanegiad diweddar yw ystafell driniaethau ‘Healing Hands’, sy’n boblogaidd iawn. www.castlewales.co.uk Ffôn: 01492 582300
Premier Inn, Llandudno

Premier Inn, Llandudno: Dewch i anadlu arwyr iach glan y môr yng Ngwesty Premier Inn yn Llandudno (Trwyn y Fuwch). Ar gyrion y dref glan môr draddodiadol hon, fe wnewch chi ganfod llawer iawn o uchafbwyntiau treftadaeth a harddwch naturiol trawiadol ar eich carreg drws. www.premierinn.com Rhif ffôn: 0871 527 8636

Tyn Hendre Farm
Fferm Tyn Hendre: Mae Tyn Hendre yn llety gwely a brecwast fferm dymunol iawn sy’n agos iawn at leoliad y cyrsiau. Mae’r tŷ 100 mlynedd oed hwn yn hen dŷ rheolwr Ystâd y Penrhyn sy’n edrych dros Draeth Lafan Culfor Menai gyferbyn â Biwmares. www.tynhendrefarm.co.uk Ffôn: 01248 362871
The Dunoon Hotel, Llandudno
Gwesty Dunoon, Llandudno: Mae Gwesty Dunoon yn adeilad hardd mewn tref glan môr Fictoraidd hardd; mae'n westy 50 ystafell wely sy’n llawn hen greiriau a phaneli derw, ceinder a ffurfioldeb yr oes a fu, cynhesrwydd ac agosatrwydd. Mae yma awyrgylch hamddenol a chyfforddus, nid tawel a pharchus, ac mae’r gwasanaeth yn bersonol a gwasanaethgar yn hytrach na ffyslyd a gormodol. www.dunoonhotel.co.uk Ffôn: 01492 860787