Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi’n ddechreuwr ac yn dymuno dysgu sut i gadw gwenyn, adeiladu cwch gwenyn neu fod yn agos at wenyn am y tro cyntaf, mae gennym ni gwrs sy’n addas i chi. Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau sydd gennym ni i’w cynnig, o Ddiwrnod Blasu i Benwythnos Dwys ar gyfer Dechreuwyr, cliciwch ar yr un sy’n apelio atoch chi a gallwch chi archebu ar-lein heddiw.

Gellir archebu pob cwrs yn bersonol yn ein Canolfan Ymwelwyr neu ffonio 01492 651106 neu ar-lein trwy ein taliad diogel gwasanaeth trwy glicio ARCHWIL NIW

Cwrs Cyflwyniad i Gadw Gwenyn Mai 2020

Cyrsiau Cadw Gwenyni Ddechreuwyr Cychwynnwch gadw gwenyn eleni!

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 2 & 3 Mai 2020
Amser: 9.30yb – 5yh
Pris: £145

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Diwrnodau Blas ar Gadw Gwenyn - 16 Mai 2020

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Sadwrn 16 Mai 2020
Amser: 9.30yb – 4.30yh
Pris: £60

Manylion

Mae'r diwrnodau hyn yn ddelfrydol i’r sawl sydd â diddordeb mewn gwenyn ac sy’n cychwyn cadw gwenyn ond sy’n ansicr ynghylch ymroddi i gwrs llawn. Maent hefyd yn addas fel anrheg profiad anghyffredin!

Bydd y sesiwn yn cychwyn yn y bore â chyflwyniad i fyd diddorol Gwenyn a chadw gwenyn. Yn y prynhawn, byddwch yn cael sesiwn ymarferol mewn gwenynfa ac yn cael cipolwg manwl ar ein Gwenyn, dan arweiniad un o’n gwenynwyr profiadol.

Byddwn yn trafod gwahanol fathau o wenyn, mathau o gychod gwenyn, diogelwch personol, sut i drin a thrafod gwenyn, iechyd gwenyn, gwahanol fathau o fêl, a sut i ddelio â'r cynhaeaf mêl.

Byddwch yn cael gwisg a menig trin gwenyn gennym i’w gwisgo yn ystod sesiwn y prynhawn gyda’r gwenyn. Mae’r gost yn £60 y pen yn cynnwys te / coffi trwy gydol y diwrnod.

Dewch â’ch welingtons a’ch cinio.

Cadw Gwenyn i Ddechreuwyr – Penwythnos Dwys Mehefin 2020

Cyrsiau Cadw Gwenyni Ddechreuwyr Cychwynnwch gadw gwenyn eleni!

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 27 & 28 Mehefin 2019
Amser: 9.30yb – 5yh
Pris: £145

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Cadw Gwenyn i Ddechreuwyr – Penwythnos Dwys Medi 2020

Cyrsiau Cadw Gwenyni Ddechreuwyr Cychwynnwch gadw gwenyn eleni!

Lleoliad: Henfaes, Abergwyngregyn
Dyddiad: Dydd Sadwrn a Dydd Sul 5 & 5 Medi 2020
Amser: 9.30yb – 5yh
Pris: £145

Manylion

A hoffech ddysgu rhagor am y creaduriaid diddorol hyn? A hoffech chi gadw gwenyn yn y dyfodol, ond nid ydych yn gwybod ble i gychwyn? Yna, dewch i ddysgu am yr holl elfennau y bydd angen ichi wybod amdanynt ar "Benwythnos Blas ar Gadw Gwenyn" Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru.

Mae’r cwrs yn costio £145 yn unig, ac fe gewch gipolwg byw o fyd gwenyn a chadw gwenyn.

Mae’r yn cynnwys pryd dau gwrs blasus ar y ddau ddiwrnod, a deunyddiau'r cwrs, a’r defnydd o offer amddiffynnol.

Trafodir y pynciau canlynol yn ystod y cwrs a bydd cyfle ichi holi unrhyw gwestiynau sydd gennych:

 • Cyflwyniad i nythfa'r gwenyn a chynhyrchion gwenyn.
 • Mathau o gychod gwenyn, offer a chadw cofnodion.
 • Gwneud fframiau.
 • Archwiliad elfennol o gychod; trin a thrafod fframiau; tanio teclyn mwg; defnyddio teclyn cwch gwenyn
 • Adnabod: Mamwenyn, gwenyn gweithgar, gwenyn segur
 • Rheoli heidiau – mae gennych gelloedd mamwenyn, beth ddylech chi wneud? Pa fath o gelloedd mamwenyn?
 • Plâu a chlefydau
 • Casglu’r mêl, clirio’r gwenyn o’r siwpers.
 • Bwydo
 • Cyfuno nythfeydd
 • Paratoi at y Gaeaf

Lleoliad

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o'n cyrsiau, ffoniwch ni ar 01492 651106 neu e-bostiwch ni yn [email protected].

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn Gwmni Budd Cymunedol Dielw. Caiff holl elw’r gweithgaredd hwn ei ail-fuddsoddi er lles y gwenyn mêl.

O Fangor

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde (cyntaf), yna i’r chwith (cyn y danffordd).
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.

O Gonwy

 • Gadewch yr A55 yng nghyffordd 13, Abergwyngregyn.
 • Trowch i’r dde, yna i’r dde eto (trwy'r danffordd), yna'r i'r dde eto yn syth
 • ar ôl y danffordd.
 • Daliwch ati nes gwelwch arwydd Henfaes ar y chwith. Trowch i’r chwith.
 • Tua diwedd y ffordd, cadwch i’r chwith ochr yn ochr â sgubor wedi’i
 • haddasu a pharciwch ar y buarth y tu ôl iddi.
 • Cynhelir y cyfarfod yn y sgubor sydd wedi’i haddasu.
 1. Cyfarwyddiadau i Henfaes (PDF)

Os ydych chi’n bwriadu teithio o bell i’n cyrsiau cadw gwenyn, mae’r gwestai a’r llety gwely a brecwast isod yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau sy’n addas i chwaeth a chyllideb y rhan fwyaf o bobl. Hyd yn oes os byddwch chi’n mynychu cwrs undydd, beth am fwynhau penwythnos neu wyliau byr? Rydym yn un o rannau pryferthaf y wlad, ac mae tref glan môr Fictoraidd Llandudno a thref gaerog Conwy a’i chastell godidog gerllaw, mae Gerddi Bodnant a Chanolfan Bwyd Cymru ar garreg ein dwrs yn llythrennol, ac mae mynyddoedd a llynoedd Parc Cenedlaethol Eryri yn agos iawn atom ni.

Furnace Farmhouse Ffemdy Ffwrnais:

Lleolir y llety gwely a brecwast ffermdy yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, lleoliad ein Canolfan Cadw Gwenyn, ac mae’n cynnig 6 ystafell brydferth i westeion, ac mae bob un yn cynnwys golygfeydd trawiadol dros Aber Conwy. Mae’r llety yn goeth ac yn cynnwys dodrefn steilus, goleuadau gwaith haearn a ffabrigau a wnaed â llaw yng Nghymru; mae’n cynnig cyfle tawel i orffwys wedi diwrnod caled o ddysgu. www.bodnant-welshfood.co.uk/accommodation Rhif ffôn: 01492 651100

The Groes Inn
Tafarn y Groes: Mae Tafarn y Groes yn dafarn Brydeinig draddodiadol a leolir ychydig i lawr y lôn o’n canolfan. Mae’n westy a bwyty annibynnol sydd â digonedd o awyrgylch gwledig. Mae ein gwesty yn gwylio dros Aber ysgubol Conwy, ac rydym wedi’n bendithio â golygfeydd trawiadol, bwyd arobryn, bar llawn dewisiadau ac 14 ystafell wely hardd. Heb son am agosrwydd a chynhesrwydd tafarn leol! www.groesinn.com Rhif ffôn 01492 650545 www.groesinn.com
Travelodge Hotel, Bangor
Gwesty Travelodge, Bangor: Mae’r gwesty hwn ym Mangor wedi’i leoli’n hwylus yn agos at dref brifysgol fywiog Bangor ac yn agos at lefydd gwych i fynd i gerdded ym Mharc Cenedlaethol trawiadol Eryri. Mae traethau prydferth Ynys Môn gerllaw hefyd. www.travelodge.co.uk/Bangor Ffôn: 08719 846061
The Castle Hotel, Conwy
Gwesty’r Castell, Conwy: Mae’r gwesty poblogaidd hwn yng Nghymru yn cynnig llety wedi’i gynllunio’n unigol. Mae gan y gwesty 27 ystafell wely ac mae’n cydymffurfio â safonau Plasty Trefol 4 Seren yr AA a Chroeso Cymru, ac mae’n teimlo fel gwesty ‘boutique’. Ychwanegiad diweddar yw ystafell driniaethau ‘Healing Hands’, sy’n boblogaidd iawn. www.castlewales.co.uk Ffôn: 01492 582300
Premier Inn, Llandudno

Premier Inn, Llandudno: Dewch i anadlu arwyr iach glan y môr yng Ngwesty Premier Inn yn Llandudno (Trwyn y Fuwch). Ar gyrion y dref glan môr draddodiadol hon, fe wnewch chi ganfod llawer iawn o uchafbwyntiau treftadaeth a harddwch naturiol trawiadol ar eich carreg drws. www.premierinn.com Rhif ffôn: 0871 527 8636

Tyn Hendre Farm
Fferm Tyn Hendre: Mae Tyn Hendre yn llety gwely a brecwast fferm dymunol iawn sy’n agos iawn at leoliad y cyrsiau. Mae’r tŷ 100 mlynedd oed hwn yn hen dŷ rheolwr Ystâd y Penrhyn sy’n edrych dros Draeth Lafan Culfor Menai gyferbyn â Biwmares. www.tynhendrefarm.co.uk Ffôn: 01248 362871
The Dunoon Hotel, Llandudno
Gwesty Dunoon, Llandudno: Mae Gwesty Dunoon yn adeilad hardd mewn tref glan môr Fictoraidd hardd; mae'n westy 50 ystafell wely sy’n llawn hen greiriau a phaneli derw, ceinder a ffurfioldeb yr oes a fu, cynhesrwydd ac agosatrwydd. Mae yma awyrgylch hamddenol a chyfforddus, nid tawel a pharchus, ac mae’r gwasanaeth yn bersonol a gwasanaethgar yn hytrach na ffyslyd a gormodol. www.dunoonhotel.co.uk Ffôn: 01492 860787