Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Cyrsiau Cadw Gwenyn

Os ydych chi bob amser wedi bod eisiau dysgu am wenyn mêl a sut mae gwenynwyr yn gweithio gyda nhw, yna efallai mai cwrs Blasu undydd yw'r union beth sydd ei angen. Os ydych chi'n benderfynol o gael gwenyn rywbryd, yna nod y cwrs penwythnos deuddydd yw eich rhoi ar ben ffordd. Gyda'r ddau gwrs, mae cymysgedd o gyfarwyddyd ystafell ddarlithio a gwaith gwenyn gyda'r gwenyn. Byddwch o dan arweiniad gwenynwyr profiadol a byddwch yn cael siwtiau gwenyn amddiffynnol ar gyfer y gwaith gwenyn.

Cyrsiau Cadw Gwenyn 2022

Mae dyddiadau'r cwrs ar gyfer 2022 fel a ganlyn;

Cyflwyniad i Gadw Gwenyn, cyrsiau penwythnos
23/24 o Ebrill a 21/22 Mai Ffi Cwrs yw £145 pp.

Diwrnodau Blasu Cadw Gwenyn
7 Mai a 18 Mehefin Ffi'r Cwrs yw £60 pp.


Mae ychydig o leoedd ar gael o hyd oherwydd canslo. I gofrestru diddordeb, e-bostiwch [email protected]


Lleoliadau'r Cwrs
Cynhelir ein cyrsiau fel arfer yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor yn Abergwyngregyn, ychydig oddi ar lwybr cyflym yr A55 a phum milltir i'r dwyrain o Fangor. Mae'n lleoliad gwledig hyfryd gyda golygfeydd i fryniau'r Carneddau ac nid nepell o'r môr ym mhen gogleddol Afon Menai. Mae'r cyfleusterau'n rhagorol gyda darlithoedd yn cael eu cynnal mewn ysgubor wedi'i haddasu a chyda gwenyn ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd.

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau yn Bwyd Cymru Bodnant yn Nyffryn Conwy, yn agos i Ardd Bodnant, ychydig oddi ar yr A470 yn Nhal y Cafn. Mae gwenynfa Bodnant gerllaw, taith gerdded fer o Ganolfan Fwyd Cymru Bodnant.

Diolch i chi am eich goddefgarwch a'ch cefnogaeth.
Y Tîm Cyrsiau.