Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Canolfan Ymwelwyr

Rydym yn falch iawn o groesawu Richard, Cathryn ac Olivia i Fod Bodnant Welsh fel y perchnogion newydd ac ailagor y safle. Beth am ddod a dysgu am y gwenyn a'r gwenyn yn y Ganolfan Ymwelwyr a mwynhau rhywfaint o ymlacio yn y caffi ar yr un pryd. Gweler bodnant-welshfood.co.uk

Mae gennym ddigon o olewau lleol crefft mewn stoc, cardiau a chyfarpar gwenyn.

Gallwn ddweud wrthych chi am ein cyrsiau yr ydym yn eu rhedeg yng Nghanolfan Ymchwil Prifysgol Bangor yn Henfaes, Abergwyngregyn. Byddwn hefyd yn rhedeg dau Ddiwrnod Blasu ym Mwyd Bodnant Cymru ddydd Mercher 24 Gorffennaf a 14 Awst - darperir gwisgoedd. Archebwch nawr

Digwyddiadau

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Rhowch gyfle i wenyn

Pan fyddwch yn ymuno â chynllun Chynorthwyo Cwch Gwenyn, gallwch ddewis y cwch gwenyn y dymunwch ei gefnogi.

Eirlys, Willow, Hafwen neu Heather.

Mae gan bob cwch ei hanes a’i gymeriad ei hun, fel y gwnewch ddarganfod yn ystod y misoedd nesaf.

Darllenwch mwy


Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Darllenwch mwy

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi’i staffio gan wirfoddolwyr, felly rydym yn eich cynghori i ffonio ymlaen llaw i osgoi siomedigaethau, yn enwedig os ydych chi’n dymuno ymweld â’r cychod gwenyn.

01492 651106 [email protected]

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol