Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Digwyddiadau

Mabwysiadu Cwch Gwenyn

Rhowch gyfle i wenyn

Pan fyddwch yn ymuno â chynllun Chynorthwyo Cwch Gwenyn, gallwch ddewis y cwch gwenyn y dymunwch ei gefnogi.

Eirlys, Willow, Hafwen neu Heather.

Mae gan bob cwch ei hanes a’i gymeriad ei hun, fel y gwnewch ddarganfod yn ystod y misoedd nesaf.

Darllenwch mwy


Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Darllenwch mwy

Mae’r Ganolfan Ymwelwyr wedi’i staffio gan wirfoddolwyr, felly rydym yn eich cynghori i ffonio ymlaen llaw i osgoi siomedigaethau, yn enwedig os ydych chi’n dymuno ymweld â’r cychod gwenyn.

01492 651106 [email protected]

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol