Gwenyn

Mae ar wenyn angen ein help. Mae’r nifer ohonynt yn dirywio oherwydd afiechydon, defnydd o blaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Yn y Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn yng Nghonwy, rydym ni’n credu’n gryf y gellir gwrth-droi’r tueddiad hwn a sicrhau fod y byd yn lle gwell i wenyn. Darganfyddwch sut gallwch chi helpu’r gwenyn trwy ddod yn fwy cyfeillgar i wenyn yn eich cartref a’ch gardd, dysgu sut i ddod yn wenynwr neu sut gallwch chi ein helpu ni i helpu’r gwenyn.

NI FYDD Y CYNLLUNIAU MABWYSIADU CWCH GWENYN/CYMORTH CWCH GWENYN AC AELODAETH AR GAEL YN 2020

Mae’r prosiect Mabwysiadu Cwch Gwenyn wedi bod yn boblogaidd iawn ac mae’n ofynnol i ni gyfynu ar niferoedd. Rydym ni’n Gwmni Budd Cymunedol sy’n cael ei reoli gan wirfoddolwyr ac mae gennym ni adnoddau cyfyndedig i reoli prosiect mwy. Bydd aelodau newydd yn cael eu pecynnau croeso a gwybodaeth am eu cwch gwenyn trwy gydol y flwyddyn a bydd pob aelod yn parhau i gael diweddariadau fel arfer trwy gydol 2020. Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth.

Cadw Gwenyn

Mae gan Gonwy hanes hir o gadw gwenyn yn dyddio oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl efallai, a gellir canfod cilfachau gwenyn mewn waliau ledled Dyffryn Conwy. Mae Siarter Frenhinol Tref Conwy yn cynnwys Ffair Fêl flynyddol Conwy, a chaniatawyd hynny gan Edward y Cyntaf yn y 13eg ganrif, ac yn ôl yr adroddiadau, prynodd ef gasgen o fêl yn y ffair.

Trwy helpu diwydiant cadw gwenyn sy’n egnïol, yn iach ac yn gyfrifol yn amgylcheddol, rydym ni’n gobeithio parhau â’r traddodiad, a sicrhau dyfodol da i’r gwenyn yng Nghymru hefyd. Rydym yn hyrwyddo arferion da, gwybodaeth gywir a hygyrch ar gyfer y cyhoedd, a gweithredu cymunedol.

Canolfan Ymwelwyr

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr ar gau rhwng 1 Chwefror a 14eg Chwefror er mwyn caniatáu trosglwyddo stoc i'r Siop Fferm. Bydd y Siop Fferm yn parhau ar agor yn ystod y cyfnod hwn o ad-drefnu. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig