Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol

Gyfeillgar gwenyn

Os ydych chi’n byw o fewn tafliad carreg o Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru, gallwch chi helpu’r gwenyn mewn sawl ffordd. Rydym ni’n wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn y Ganolfan Ymwelwyr, mewn digwyddiadau a sioeau y byddwn ni’n eu mynychu, neu i weithio’n uniongyrchol gyda’r gwenyn yn ein gwenynfa. Gallwch gysylltu â Goruchwyliwr ein Canolfan Ymwelwyr a’n Gwirfoddolwyr, Keith Arnold, ar 01492 651106, ei e-bostio neu gallwch ymweld â’r ganolfan i gyflwyno eich hun.

Os nad oes gennych chi amser i wirfoddoli, gallwch chi helpu trwy sicrhau eich bod yn galw draw i brynu rhywfaint o’n mêl blasus, cosmetigau naturiol sy’n seiliedig ar gynnyrch gwenyn, ac anrhegion sy’n gysylltiedig â gwenyn.

Ble bynnag rydych chi’n byw, os oes gennych chi le am ardd neu ychydig o botiau blodau, gallwch chi helpu gwenyn trwy fod yn arddwr sy’n gyfeillgar i wenyn. Osgowch y defnydd o blaladdwyr yn eich gardd a gadewch i chwyn dyfu mewn un cornel - wedi’r cwbl, mae gan bob un ohonom ni gornel chwyn! Dyma eich esgus i adael y gornel fel y mae a gadael i’r gwenyn chwilota ynddi - fe gewch eich synnu gan nifer y gwenyn a welwch chi yno. Darganfyddwch pa blanhigion y mae gwenyn yn eu hoffi fwyaf a gwnewch eich gorau i blannu pethau sy’n blodeuo yn ystod eithafion y tymhorau.

Cynorthwyo Cychod Gwenyn

Hyd yn oed os nad oes gennych chi le i rywfaint o botiau, gallwch chi gyfranogi trwy noddi un o’n cychod gwenyn. Mae’n berffaith os ydych ch’n wastad wedi dymuno cael eich cwch gwenyn eich hun, ond nid oes gennych chi amser na lle, ac mae’n anrheg hyfryd i rywun sydd â diddordeb mewn gwenyn neu ar ben-blwydd plentyn. Tybed a fyddwch chi’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wenynwyr? Bydd y noddwr yn cael pecyn croeso gwych yn cynnwys ffotograffau o’i gwch, cyfle i ymweld â’r cwch gwenyn gyda gwenynwr, cyngor ynghylch sut i helpu gwenyn yn y gymuned, ac anrheg croeso gwych a phot o fêl blasus.

Os nad ydych chi’n byw yn ein hardal leol, rydym yn eich annog i brynu mêl gan wenynwr lleol. Neu dewch yn wenynwr - beth am ymweld ag ardal hardd Gogledd Cymru i gyfranogi yn un o’n cyrsiau cadw gwenyn a chychwyn cynhyrchu eich mêl eich hun yn fuan iawn?

Dewch yn aelod

Gallwch hefyd gefnogi ein gwaith trwy ddod yn aelod o Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru. Mae’r pris aelodaeth unigol yn cychwyn ar £2 yn unig.

Credwn y gallwn ni oll, gyda'n gilydd, wneud gwahaniaeth trwy addysgu, hysbysu a chynghori gwenynwyr, tirfeddianwyr, y cyhoedd a’r genhedlaeth nesaf.

Fodd bynnag, heb gefnogaeth ein haelodau a chyfraniadau, ni all y gwaith hwnnw barhau.