Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Gyfeillgar gwenyn

Os ydych chi’n byw o fewn tafliad carreg o Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru, gallwch chi helpu’r gwenyn mewn sawl ffordd. Rydym ni’n wastad yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn y Ganolfan Ymwelwyr, mewn digwyddiadau a sioeau y byddwn ni’n eu mynychu, neu i weithio’n uniongyrchol gyda’r gwenyn yn ein gwenynfa. Gallwch gysylltu â Goruchwyliwr ein Canolfan Ymwelwyr a’n Gwirfoddolwyr, Keith Arnold, ar 01492 651106, ei e-bostio neu gallwch ymweld â’r ganolfan i gyflwyno eich hun.

Os nad oes gennych chi amser i wirfoddoli, gallwch chi helpu trwy sicrhau eich bod yn galw draw i brynu rhywfaint o’n mêl blasus, cosmetigau naturiol sy’n seiliedig ar gynnyrch gwenyn, ac anrhegion sy’n gysylltiedig â gwenyn.

Ble bynnag rydych chi’n byw, os oes gennych chi le am ardd neu ychydig o botiau blodau, gallwch chi helpu gwenyn trwy fod yn arddwr sy’n gyfeillgar i wenyn. Osgowch y defnydd o blaladdwyr yn eich gardd a gadewch i chwyn dyfu mewn un cornel - wedi’r cwbl, mae gan bob un ohonom ni gornel chwyn! Dyma eich esgus i adael y gornel fel y mae a gadael i’r gwenyn chwilota ynddi - fe gewch eich synnu gan nifer y gwenyn a welwch chi yno. Darganfyddwch pa blanhigion y mae gwenyn yn eu hoffi fwyaf a gwnewch eich gorau i blannu pethau sy’n blodeuo yn ystod eithafion y tymhorau.