Fideo

Gwenyn mewn gwenynfa ger Conwy yn dod â digonedd o baill i’r cwch ar ddiwrnod braf o wanwyn.

Camera o fewn sipwer mêl yn dangos yn glir un gwiddonyn varroa ar wenyn, sydd yn amlwg wedi’i gynhyrfu.

Camera o fewn siwper mêl yn dangos y gwenyn yn cychwyn selio’r mêl aeddfed â chŵyr.

Nythfa fywiog yng ngwenynfa CGCGC ym Modnant. Caiff fideo byw o’r camera a welir ar ddechrau’r clip ei anfon trwy gysylltiad diwifren i Ganolfan Ymwelwyr CGCGC gerllaw y Ganolfan.

Gwenyn yn heidio ynghyd ar bostyn, ac yn cael eu dal a’u cludo ar ddechrau’r haf.

Camera o fewn siwper mêl yn dangos gwenyn yn storio neithdar yn y celloedd.