Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

29 Hydref 2019 - 31 Mawrth 2020

Dydd Llun
Ar gau - heblaw am wyliau banc
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
13:00 - 16:00
Dydd Sadwrn
10:00 - 16:00
Dydd Sul
11:00 - 16:00

Canolfan Ymwelwyr

Bydd y gwirfoddolwyr yn ein Canolfan Ymwelwyr bob amser yn barod gydag wyneb cyfeillgar a chroeso cynnes.

Mwynhewch ein harddangosfa ryngweithiol ynghylch gwenyn, porwch trwy ein llyfrau a’n anrhegion cadw gwenyn, a gwyliwch y gwenyn yn ein gwenynfa trwy gyfrwng ein gwe-gamera byw.

Rydym ni 10 munud yn unig o’r A55 ac ychydig funudau ymhellach o orsaf trenau Cyffordd Llandudno a’r rhwydwaith rheillfyrdd cenedlaethol. Mae Ystâd Bodnant yn cynnig amrywiaeth o atyniadau, yn cynnwys gardd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chanolfan Bwyd Cymru Bodnant felly beth am dreulio diwrnod yno?

Yng Nghapel Curig, ger Betws y Coed, un o bentrefi harddaf Eryri, gall ymwelwyr ymweld â gardd sy’n denu gwenyn a dysgu rhagor am wenyn a’u cynefinoedd.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gyda Chanolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru ac wedi datblygu Tŷ Hyll fel canolfan ymwelwyr, gardd gwenyn ac ystafell de. Yno, gall ymwelwyr ddysgu rhagor am wenyn Cymru.