Cyrsiau cadw gwenyn

£60 y pen neu ragor
Edrychwch ar yr amrywiaeth o gyrsiau rydym ni’n eu cynnig

Angen gwirfoddolwyr!

Helpwch ni i helpu’r gwenyn

Dydd Llun
Ar gau
Dydd Mawrth - Dydd Gwener
1pm - 4pm
Dydd Sadwrn
10am - 4pm
Dydd Sul
11am - 4pm

Helpwch ni helpu'r gwenyn!

Dod yn aelod

O dim ond £2 y mis ar gyfer aelodaeth unigol

Canolfan Ymwelwyr

Bydd y gwirfoddolwyr yn ein Canolfan Ymwelwyr bob amser yn barod gydag wyneb cyfeillgar a chroeso cynnes.

Mwynhewch ein harddangosfa ryngweithiol ynghylch gwenyn, porwch trwy ein llyfrau a’n anrhegion cadw gwenyn, a gwyliwch y gwenyn yn ein gwenynfa trwy gyfrwng ein gwe-gamera byw.

Rydym ni 10 munud yn unig o’r A55 ac ychydig funudau ymhellach o orsaf trenau Cyffordd Llandudno a’r rhwydwaith rheillfyrdd cenedlaethol. Mae Ystâd Bodnant yn cynnig amrywiaeth o atyniadau, yn cynnwys gardd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chanolfan Bwyd Cymru Bodnant felly beth am dreulio diwrnod yno?

Yng Nghapel Curig, ger Betws y Coed, un o bentrefi harddaf Eryri, gall ymwelwyr ymweld â gardd sy’n denu gwenyn a dysgu rhagor am wenyn a’u cynefinoedd.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gyda Chanolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru ac wedi datblygu Tŷ Hyll fel canolfan ymwelwyr, gardd gwenyn ac ystafell de. Yno, gall ymwelwyr ddysgu rhagor am wenyn Cymru.